Author Archives: admin

Nieuwsbrief mei 2015

Voor m’n gevoel is het verschijnen van mijn eerste nieuwsbrief nog maar net achter de rug, maar mijn agenda geeft aan dat het echt al weer ruim 7 maanden geleden is. Time flies when you’re having fun? Het lijkt er wel op; Het eerste jaar als zelfstandige zit er alweer ruim op.

Naast de werkzaamheden voor het Zernike college, mocht ik in september en oktober ook de calculatie-afdeling van Rottinghuis ondersteunen. Voor de aanbesteding van ‘De Kaap’ in Hoogeveen hebben we een zeer scherpe planning gemaakt en getracht hiermee het verschil te maken. Helaas mocht het niet zo zijn en is Trebbe als laagste geëindigd bij deze ‘gewone’ UAV aanbesteding. Verder heb ik nog een planning en wat advies mogen geven voor de indiening van het UAV-gc ‘werkje’ MFA te Assen. Hierbij was het ons wel duidelijk dat het gestelde maximaal budget onhaalbaar was. De andere inschrijvers dachten er net zo over, waardoor de aanbesteding van dit werk mislukte. Mijn bijdrage aan beide werken waren dus geen doorslaand succes, maar ondanks dat ben ik ervan overtuigd een waardevolle bijdrage te hebben geleverd. De werkzaamheden voor het Zernike College stonden voor mij in de maanden januari en februari op een lager pitje. Vanaf begin maart echter heb ik weer een groot deel van mijn tijd aan het project mogen besteden. Inmiddels beginnen we de opleverdatum, 26 juni, te naderen en nemen mijn werkzaamheden weer af. Hiernaast een foto van de stand van zaken van 13 mei, waarbij ik trots ben dat ik hieraan mag bijdragen.
Een soortgelijk gevoel van trots komt bij me op als de foto’s bekijk van het Stadhuiskwartier in Deventer. Een prachtig gebouw in het centrum van Deventer, dat door BAM Utiliteitsbouw wordt gerealiseerd. Vanaf medio oktober tot begin februari heb ik hier het uitvoeringsteam mogen bijstaan in het vormgeven van verificaties en keuringen. Het op elkaar aan laten sluiten van de pakketten Relatics, Snagr en Sharepoint, zodat deze nog meer van waarde zijn voor het uitvoeringsteam is hier mijn voornaamste uitdaging geweest. Samen met BAM A&E, Daniel Wansink en Andries Miedema hebben we hier een goede basis gelegd, die aansluit bij de wens van deze opdrachtgever en ook bruikbaar is voor toekomstige projecten.
Het benaderen van de Duitse markt voor de spellen vanis een kwestie van de lange adem. Inmiddels hebben we de strategie wat aangepast en wordt naast het zoeken van bemiddelende partijen, ook direct via internet aangeboden. Hiermee wordt langzaam succes behaald; op dit moment hebben we een contract met Tour Agentur uit Keulen en zijn er via de directe benadering 7 spellen gespeeld. Er zit nog altijd leven in en vanuit de positieve benadering; er is ruimte voor verbetering!

In de periode oktober tot januari zijn we met een aantal mensen uit Nederland en Duitsland bezig geweest om de beproefde techniek van Mossau-Energy op het gebied van zonne-energie naar Nederland te halen. Door verschillen van inzicht in planning, benodigde investeringen en risico’s heb ik me hieruit terug getrokken. Ondanks het feit dat de geïnvesteerde tijd financieel niets opgeleverd heeft, had ik het proces niet willen missen; ik heb er veel van geleerd.

In april heb ik ook (eindelijk) een vierdaagse cursus risicomanagement bij bouw en infrastructuur (link) gevolgd. Een pittige en leerzame cursus met veel praktijkvoorbeelden en cases. Ook zeer interessant om de invalshoeken van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer belicht te zien. Uit veel in de cursus bleek dat het risicomanagement op dit moment in de civiele tak een veel prominentere rol speelt dan in de utiliteitsbouw. De grote projecten vormen hierop wellicht een uitzondering. Ik ben er echter nog steeds van overtuigd dat, mits goed toegepast, ook bij kleinere projecten het risicomanagement van toegevoegde waarde is. Niet door het toepassen van een ‘standaard light-versie’, maar juist door een op het project afgestemde benadering.

Op 12 en 19 mei heb ik ook nog de workshop Systeemgerichte Contactbeheersing gevolgd. Voor dit moment ben ik even genoeg ‘bijgeschaafd’, maar aan de andere kant heb ik ook nog wel wat interessante ideeën opgedaan.

Zoals hierboven al vermeld, zal mijn inspanning voor het Zernike College teruglopen. Afhankelijk van wat er op mijn pad komt, ben ik na de bouwvak voor 32 uur beschikbaar. Mocht je me nodig hebben of iets weten……………………….

Daarnaast kun je voor het aanvragen en coördineren van (tijdelijke) nutsvoorzieningen je natuurlijk altijd bij met terecht. Voor € 500,- regel ik de elektra- (tot 80A), water-, gas- en rioolaansluiting.

Met de belofte (ook aan mezelf) een volgende nieuwsbrief wat sneller te maken, zodat ik niet zoveel in één verhaaltje hoef te ‘proppen’ sluit ik af.

Veel succes en wellicht tot binnenkort.

Met vriendelijke groet,


Jeroen Homminga

Nieuwsbrief september 2014

Nu de vakantie weer voorbij is, nog even een moment om even terug te kijken op de afgelopen maanden. Na het schrijven, aanscherpen en ‘verdedigen’ van mijn ondernemingsplan, ben ik op 17 maart ook werkelijk gestart. Deze start bestond uit een inschrijving bij de kamer van koophandel. Een minder inspirerende start kan een mens zich nauwelijks voorstellen; een korte invuloefening in een sfeerloos kamertje en het bestaan van je bedrijf is een feit. Mijn vraag ‘wat verwacht de KvK van mij?’ werd beantwoord met ‘helemaal niets’. Op de vraag ‘wat kan de KvK voor mij betekenen?’ volgde hetzelfde antwoord. Dit alles mocht de pret niet drukken en vol goede moed begaf ik me op het zelfstandig ondernemers pad. De maandag en de vrijdag besteedde ik voornamelijk aan ‘de spelletjes’; het gereedmaken van de spellen van GPS-Play voor de Duitse markt en het gereedmaken van de Duitse markt voor de spellen van GPS-Play. De eerste resultaten zijn te vinden onder http://gpsplay.de en ook op Facebook komen de eerste resultaten tevoorschijn. Inmiddels heb ik ervaren dat het benaderen van mogelijke zakenpartners bij onze oosterburen iets meer inspanning vergt dan ‘hier’. Uiteraard was me dit van allerlei kanten al verteld, maar in mijn optimisme ging ik ervan uit de uitzondering op de regel te zijn. Op dit moment zitten er kleine bewegingen in de situatie en blijf ik positief gestemd over een goed resultaat.

De dinsdag, woensdag en donderdag besteed ik aan mijn ‘Core Business’; de bouw. Na het bouwen van een website, offertes aanvragen bij verzekeraars, zaken regelen met de bank, het UWV en belastingdienst, begon het netwerken. Voor sommigen een 2e natuur, ik ervaar het als net werken. Korte samenvatting; veel mensen leren kennen, veel ideeën opgedaan en weinig concrete afspraken kunnen maken. Mijn uitspraak van voor mijn start ‘als 10% van de ‘toezeggingen’ uitkomt, heb ik er 2 van mezelf nodig’ lijkt nog altijd van toepassing. Ook zelf heb ik de boot een tweetal keren afgehouden, omdat ik de opdracht niet bij me vond passen. Gelukkig zijn er wel enkele concrete afspraken gemaakt; in opdracht van TN-Sloopwerken heb ik voor BAM Utiliteitsbouw / gemeente Het Bildt de coördinatie voor het verleggen/verwijderen van de kabels en leidingen en het verkrijgen van de tijdelijke nutsaansluitingen verzorgd.

Volop bedrijvigheid bij de Nieuwbouw Campus Het Bildt te Sint Annaparochie.


Net voor de vakantie was de uitvoering gereed en is dit hoofdstuk succesvol afgerond. Door het faillissement van TN-sloopwerken laat de financiële afronding nog op zich wachten. Gekscherend gezegd; in plaats van op zomervakantie, ga ik ervan op wintersport .

Verder mag ik het projectteam van het project Zernike college te Haren van Visser & Smit Bouw en Rottinghuis ondersteunen. Voor dit UAV-gc project heb ik de kwaliteitsborging in uitvoeringsfase vorm gegeven en zal dit zeer binnenkort met opdrachtgever en uitvoeringsteam verder uitwerken. Momenteel doe ik tevens een stukje inkoopvoorbereiding voor een aantal nog ter acceptatie in te dienen onderdelen van het inbouwpakket. Momenteel wordt het prefab skelet opgebouwd, zoals te zien is op deze foto van donderdag 14 augustus.

De verwachting is dat ik nog enkele weken werk voor het Zernike college zal uitvoeren waarna ik eind september weer voor 3 dagen per week ruimte heb voor een nieuwe uitdaging. Indien je iets weet………….

Voor het aanvragen en coördineren van (tijdelijke) nutsvoorzieningen kan je natuurlijk altijd bij mij terecht. Voor € 500,- regel ik de elektra- (tot 80A), water-, gas- en rioolaansluiting.

Zie de toekomst met vertrouwen tegemoet en heb er zin in. Voor de maanden oktober en november heb ik ook nog een cursus Systeem gerichte contractbeheersing bij BOB en een cursus Risicomanagement in bouw en Infra bij Stichting POA in het verschiet.

Tenslotte wil ik een ieder die de moeite heeft genomen dit verhaal te lezen hiervoor bedanken en veel succes in de toekomst toe wensen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Homminga.