Nieuwsbrief september 2014

Nu de vakantie weer voorbij is, nog even een moment om even terug te kijken op de afgelopen maanden. Na het schrijven, aanscherpen en ‘verdedigen’ van mijn ondernemingsplan, ben ik op 17 maart ook werkelijk gestart. Deze start bestond uit een inschrijving bij de kamer van koophandel. Een minder inspirerende start kan een mens zich nauwelijks voorstellen; een korte invuloefening in een sfeerloos kamertje en het bestaan van je bedrijf is een feit. Mijn vraag ‘wat verwacht de KvK van mij?’ werd beantwoord met ‘helemaal niets’. Op de vraag ‘wat kan de KvK voor mij betekenen?’ volgde hetzelfde antwoord. Dit alles mocht de pret niet drukken en vol goede moed begaf ik me op het zelfstandig ondernemers pad. De maandag en de vrijdag besteedde ik voornamelijk aan ‘de spelletjes’; het gereedmaken van de spellen van GPS-Play voor de Duitse markt en het gereedmaken van de Duitse markt voor de spellen van GPS-Play. De eerste resultaten zijn te vinden onder http://gpsplay.de en ook op Facebook komen de eerste resultaten tevoorschijn. Inmiddels heb ik ervaren dat het benaderen van mogelijke zakenpartners bij onze oosterburen iets meer inspanning vergt dan ‘hier’. Uiteraard was me dit van allerlei kanten al verteld, maar in mijn optimisme ging ik ervan uit de uitzondering op de regel te zijn. Op dit moment zitten er kleine bewegingen in de situatie en blijf ik positief gestemd over een goed resultaat.

De dinsdag, woensdag en donderdag besteed ik aan mijn ‘Core Business’; de bouw. Na het bouwen van een website, offertes aanvragen bij verzekeraars, zaken regelen met de bank, het UWV en belastingdienst, begon het netwerken. Voor sommigen een 2e natuur, ik ervaar het als net werken. Korte samenvatting; veel mensen leren kennen, veel ideeën opgedaan en weinig concrete afspraken kunnen maken. Mijn uitspraak van voor mijn start ‘als 10% van de ‘toezeggingen’ uitkomt, heb ik er 2 van mezelf nodig’ lijkt nog altijd van toepassing. Ook zelf heb ik de boot een tweetal keren afgehouden, omdat ik de opdracht niet bij me vond passen. Gelukkig zijn er wel enkele concrete afspraken gemaakt; in opdracht van TN-Sloopwerken heb ik voor BAM Utiliteitsbouw / gemeente Het Bildt de coördinatie voor het verleggen/verwijderen van de kabels en leidingen en het verkrijgen van de tijdelijke nutsaansluitingen verzorgd.

Volop bedrijvigheid bij de Nieuwbouw Campus Het Bildt te Sint Annaparochie.


Net voor de vakantie was de uitvoering gereed en is dit hoofdstuk succesvol afgerond. Door het faillissement van TN-sloopwerken laat de financiële afronding nog op zich wachten. Gekscherend gezegd; in plaats van op zomervakantie, ga ik ervan op wintersport .

Verder mag ik het projectteam van het project Zernike college te Haren van Visser & Smit Bouw en Rottinghuis ondersteunen. Voor dit UAV-gc project heb ik de kwaliteitsborging in uitvoeringsfase vorm gegeven en zal dit zeer binnenkort met opdrachtgever en uitvoeringsteam verder uitwerken. Momenteel doe ik tevens een stukje inkoopvoorbereiding voor een aantal nog ter acceptatie in te dienen onderdelen van het inbouwpakket. Momenteel wordt het prefab skelet opgebouwd, zoals te zien is op deze foto van donderdag 14 augustus.

De verwachting is dat ik nog enkele weken werk voor het Zernike college zal uitvoeren waarna ik eind september weer voor 3 dagen per week ruimte heb voor een nieuwe uitdaging. Indien je iets weet………….

Voor het aanvragen en coördineren van (tijdelijke) nutsvoorzieningen kan je natuurlijk altijd bij mij terecht. Voor € 500,- regel ik de elektra- (tot 80A), water-, gas- en rioolaansluiting.

Zie de toekomst met vertrouwen tegemoet en heb er zin in. Voor de maanden oktober en november heb ik ook nog een cursus Systeem gerichte contractbeheersing bij BOB en een cursus Risicomanagement in bouw en Infra bij Stichting POA in het verschiet.

Tenslotte wil ik een ieder die de moeite heeft genomen dit verhaal te lezen hiervoor bedanken en veel succes in de toekomst toe wensen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Homminga.