Nieuwsbrief mei 2015

Voor m’n gevoel is het verschijnen van mijn eerste nieuwsbrief nog maar net achter de rug, maar mijn agenda geeft aan dat het echt al weer ruim 7 maanden geleden is. Time flies when you’re having fun? Het lijkt er wel op; Het eerste jaar als zelfstandige zit er alweer ruim op.

Naast de werkzaamheden voor het Zernike college, mocht ik in september en oktober ook de calculatie-afdeling van Rottinghuis ondersteunen. Voor de aanbesteding van ‘De Kaap’ in Hoogeveen hebben we een zeer scherpe planning gemaakt en getracht hiermee het verschil te maken. Helaas mocht het niet zo zijn en is Trebbe als laagste geëindigd bij deze ‘gewone’ UAV aanbesteding. Verder heb ik nog een planning en wat advies mogen geven voor de indiening van het UAV-gc ‘werkje’ MFA te Assen. Hierbij was het ons wel duidelijk dat het gestelde maximaal budget onhaalbaar was. De andere inschrijvers dachten er net zo over, waardoor de aanbesteding van dit werk mislukte. Mijn bijdrage aan beide werken waren dus geen doorslaand succes, maar ondanks dat ben ik ervan overtuigd een waardevolle bijdrage te hebben geleverd. De werkzaamheden voor het Zernike College stonden voor mij in de maanden januari en februari op een lager pitje. Vanaf begin maart echter heb ik weer een groot deel van mijn tijd aan het project mogen besteden. Inmiddels beginnen we de opleverdatum, 26 juni, te naderen en nemen mijn werkzaamheden weer af. Hiernaast een foto van de stand van zaken van 13 mei, waarbij ik trots ben dat ik hieraan mag bijdragen.
Een soortgelijk gevoel van trots komt bij me op als de foto’s bekijk van het Stadhuiskwartier in Deventer. Een prachtig gebouw in het centrum van Deventer, dat door BAM Utiliteitsbouw wordt gerealiseerd. Vanaf medio oktober tot begin februari heb ik hier het uitvoeringsteam mogen bijstaan in het vormgeven van verificaties en keuringen. Het op elkaar aan laten sluiten van de pakketten Relatics, Snagr en Sharepoint, zodat deze nog meer van waarde zijn voor het uitvoeringsteam is hier mijn voornaamste uitdaging geweest. Samen met BAM A&E, Daniel Wansink en Andries Miedema hebben we hier een goede basis gelegd, die aansluit bij de wens van deze opdrachtgever en ook bruikbaar is voor toekomstige projecten.
Het benaderen van de Duitse markt voor de spellen vanis een kwestie van de lange adem. Inmiddels hebben we de strategie wat aangepast en wordt naast het zoeken van bemiddelende partijen, ook direct via internet aangeboden. Hiermee wordt langzaam succes behaald; op dit moment hebben we een contract met Tour Agentur uit Keulen en zijn er via de directe benadering 7 spellen gespeeld. Er zit nog altijd leven in en vanuit de positieve benadering; er is ruimte voor verbetering!

In de periode oktober tot januari zijn we met een aantal mensen uit Nederland en Duitsland bezig geweest om de beproefde techniek van Mossau-Energy op het gebied van zonne-energie naar Nederland te halen. Door verschillen van inzicht in planning, benodigde investeringen en risico’s heb ik me hieruit terug getrokken. Ondanks het feit dat de geïnvesteerde tijd financieel niets opgeleverd heeft, had ik het proces niet willen missen; ik heb er veel van geleerd.

In april heb ik ook (eindelijk) een vierdaagse cursus risicomanagement bij bouw en infrastructuur (link) gevolgd. Een pittige en leerzame cursus met veel praktijkvoorbeelden en cases. Ook zeer interessant om de invalshoeken van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer belicht te zien. Uit veel in de cursus bleek dat het risicomanagement op dit moment in de civiele tak een veel prominentere rol speelt dan in de utiliteitsbouw. De grote projecten vormen hierop wellicht een uitzondering. Ik ben er echter nog steeds van overtuigd dat, mits goed toegepast, ook bij kleinere projecten het risicomanagement van toegevoegde waarde is. Niet door het toepassen van een ‘standaard light-versie’, maar juist door een op het project afgestemde benadering.

Op 12 en 19 mei heb ik ook nog de workshop Systeemgerichte Contactbeheersing gevolgd. Voor dit moment ben ik even genoeg ‘bijgeschaafd’, maar aan de andere kant heb ik ook nog wel wat interessante ideeën opgedaan.

Zoals hierboven al vermeld, zal mijn inspanning voor het Zernike College teruglopen. Afhankelijk van wat er op mijn pad komt, ben ik na de bouwvak voor 32 uur beschikbaar. Mocht je me nodig hebben of iets weten……………………….

Daarnaast kun je voor het aanvragen en coördineren van (tijdelijke) nutsvoorzieningen je natuurlijk altijd bij met terecht. Voor € 500,- regel ik de elektra- (tot 80A), water-, gas- en rioolaansluiting.

Met de belofte (ook aan mezelf) een volgende nieuwsbrief wat sneller te maken, zodat ik niet zoveel in één verhaaltje hoef te ‘proppen’ sluit ik af.

Veel succes en wellicht tot binnenkort.

Met vriendelijke groet,


Jeroen Homminga